Vitamín C pre zdravie pokožky?

Fyziológia vitamínu C 


Vitamín C (kyselina askorbová, askorbát), je jednoduchý uhľohydrát s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktorý je pre telo dôležitý ako vitamín rozpustný vo vode. Ako antioxidant má vitamín C v organizme oxidované i redukované formy: l- dehydroaskorbovú a l- askorbovú kyselinu. Hoci vitamín C (ďalej VC) je dôležitým antioxidantom, ľudia získavajú VC len zo stravy. Nemajú schopnosť ho syntetizovať.

Pri prekrvení všetkých tkanív a orgánov môžu koncentrácie kyseliny askorbovej v plazme po konzumácii stravy s  VC dosiahnuť až 10-160 mM (1 až 15 mg / ml). Nadbytočný vitamín sa vylučuje obličkami. Existujú však veľké rozdiely v hladinách VC v rôznych orgánoch. Napríklad mozog, pečeň a kostrové svaly majú najvyšší celkový obsah a obsah v semenníkoch a štítnej žľaze je nízky.

Koža je najväčší multifunkčný orgán na povrchu ľudského tela a pozostáva z troch vrstiev: epidermis, dermis a podkožného tkaniva, ktoré tvoria úplný celok s napätím a elasticitou ako prvou líniou obrany tela proti škodlivým vonkajším faktorom. Epidermia pozostáva z keratinocytov a dendritických buniek a stratum corneum môže zabrániť škodlivým látkam a strate vlhkosti pokožky a  sa z keratinocytov a ich lipidovej matrice. 

Derma poskytuje výživu pre pokožku a je bohatá na krvné cievy a nervové zakončenia. Spojivové tkanivo je zložené z kolagénových vlákien a elastických vlákien v dermis, ktoré udržujú napätie a elasticitu pokožky. Existuje veľký rozdiel v obsahu vitamínu C vo vrstvách kože. Obsah kyseliny askorbovej v epidermis je o 425% vyšší ako obsah v dermis a v epidermálnych keratinocytoch.

Je dobre známe, že v koži existujú transportné mechanizmy pre kyselinu askorbovú (vitamín C). Dermálne fibroblasty predstavujú dva transportné mechanizmy s vysokou afinitou a nízkou afinitou VC, ktoré môžu súvisieť s plazmatickými koncentráciami kyseliny askorbovej alebo so stresovými podmienkami čo dokazuje, že transportná charakteristika VC v koži môže byť spojená s hojením kože, antioxidáciou a protinádorovými účinkami!  Celý mechanizmus je oveľa zložitejší a pre bežného nevedecky založeného človeka nepochopiteľný. Jednoznačne sa môžme chytiť toho, že optimálny príjem VC z pestrého jedálnička, môže výrazne zlepšiť stav.

 

Úloha vitamínu C v koži


Vitamín C sa podieľa na tvorbe kožnej bariéry a kolagénu v dermis a zohráva kľúčovú fyziologickú úlohu v pokožke pri boji proti oxidácii pokožky, pri antirezervovaní vrások a v bunkových signálnych dráhach bunkového rastu a diferenciácie, ktoré súvisia s výskytom a vývojom rôznych kožných ochorení.

VC má dvojitú úlohu antioxidácie a prooxidácie. Táto úloha udržuje rovnováhu dvoch reakcií v tele, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Veľmi dôležitá úloha, je zachovanie úplnosti a rovnováhy antioxidačného systému nádorových buniek. VC sa tiež podieľa na odolnosti voči UV-indukovanému oxidačnému stresu, inhibícii melanogenézy a podpore diferenciácie keratinocytov a dlhodobo sa používa ako činidlo klinickej liečby. Nedostatok VC vedie k mnohým vážnym systémovým ochoreniam.

Vitamín C na pleť pôsobí tak, že môže zabrániť degradácii kolagénu a inhibovať rast MMP-1, ktorý je hlavným kolagenolytickým enzýmom zodpovedným za poškodenie kolagénu u kože ožiarenej UV žiarením. Okrem toho kombinácia vitamínu E, vitamínu C a kyseliny ferulovej môže znížiť výskyt nádorov vyvolaných oxidačným stresom a ich antioxidačné účinky sú oveľa lepšie ako použitie samotného vitamínu C.

Integrita kožnej bariéry môže súvisieť s diferenciáciou keratinocytov (delenie), ktorá ovplyvňuje funkciu kožnej bariéry a spôsobuje kožné ochorenia. VC zvyšuje oneskorenú diferenciáciu keratinocytov, prekonáva diferenciálne závislé oxidačné stresy a zachováva integritu celej pokožky, čo je dôležitým predpokladom integrity kožnej bariéry, zabezpečenia funkcie kožnej bariéry a prevencie straty vody v pokožke, čo môže viesť k poruchám kože.

 

Aplikácia vitamínu C na pokožku


Vitamín C je výborný pre omladenie pleti

Dodávanie živín na kožu. Umiestnenie transportných bielkovín vitamínu C SVCT1 a SVCT2 je indikované. Červené šípky zobrazujú tok živín z krvných ciev v dermis až po epidermálnu vrstvu. Živiny dodávané topickou aplikáciou by museli preniknúť až do bariéry tvorenej stratum corneum.

 

Ak sú plazmatické hladiny nízke, niektoré VC sa môžu dodávať do epidermálnej vrstvy lokálnou aplikáciou. Jej účinnosť závisí od zloženia krému alebo séra použitého na pokožke. VC vo forme vo vode rozpustnej a nabitej molekuly je odpudzovaný fyzickou bariérou terminálne diferencovaných epidermálnych buniek. Len keď sú hodnoty pH nižšie ako 4 a VC je prítomný ako kyselina askorbová, dochádza k určitému prenikaniu, ale či to vedie k zvýšeným hladinám v metabolicky poškodenom stratum corneum, nie je známe.

Veľké úsilie bolo venované vývoju derivátov kyseliny askorbovej za účelom topickej aplikácie. Takéto deriváty musia zabezpečiť stabilizáciu molekuly z oxidácie a tiež prekonať významnú výzvu penetrácie kože.Nie je jasné, či existuje jediné riešenie pre všetky tieto výzvy. Pridanie fosfátovej skupiny zaisťuje väčšiu stabilitu a tieto deriváty môžu byť prevedené na kyselinu askorbovú in vivo,ale sú zle absorbované cez kožu.Nedávne štúdie naznačujú, že zapuzdrenie do liposférickej formy môže pomôcť s transportom do spodných vrstiev epidermis a mohlo by viesť k zvýšenému príjmu.  Avšak najdôležitejšou otázkou pre účinnosť lokálnej aplikácie je pravdepodobne plazmatický stav jednotlivca: ak sú plazmatické hladiny nasýtené, topická aplikácia nezvyšuje obsah VC v pokožke.

Určite má teda oveľa väčší význam dbať na obsah vitamínu C v strave ako použiť krém s vitamínom C.

 

Vitamín C a starnutie kože

Schopnosť VC obmedziť prirodzené starnutie, je ťažké odlíšiť od jeho schopnosti zabrániť dôsledkom nadmerného vystavenia slnku, fajčeniu alebo environmentálnemu stresu a existuje veľmi obmedzená informácia o vzťahu medzi hladinami VC a všeobecným poškodením kože. Najpresvedčivejším argumentom pre úlohu vitamínu C pri ochrane funkcie kože pochádza z pozorovania, že nedostatok spôsobuje zrejmé problémy s kožou - skoré príznaky skorbutu zahŕňajú napríklad krehkosť pokožky, deformácie a zlé hojenie rán.

Pretože nedostatok VC vedie k zhoršeniu funkcie kože, predpokladá sa, že zvýšenie príjmu bude prospešné. Neexistujú však žiadne štúdie, ktoré by merali hladiny alebo príjem VC v súvislosti so zmenami pokožky vplyvom prirodzeného starnutia. VC je málo spomínaný v súvislosti s pokožkou a tieto informácie sú potrebné predtým, ako budeme môcť lepšie porozumieť tomu, aká úroveň príjmu môže byť prospešná pre zdravie pokožky a ochranu proti zmenám súvisiacim so starnutím.

 

Vitamín C a vrásky

Vzhľad vrások alebo jemných čiar v koži má výrazný vplyv na vzhľad, a preto je často zameraný na intervenčné štúdie. Väčšina z nich použila topické aplikácie, zvyčajne obsahujúce zmes VC a iných antioxidantov alebo prírodných zlúčenín s rôznou účinnosťou. Všeobecne platí, že demonštrácia zníženia vrások v týchto štúdiách je menej než presvedčivá a technológia na meranie týchto zmien je obmedzená. Nedávno sa na stanovenie hrúbky rôznych vrstiev kože používali zdokonalené a nestranné zobrazovacie technológie, ako je ultrazvuk.

Efektívnosť topických krémov VC na vrásčitú pleť môže opäť závisieť od stavu VC zúčastnenej osoby. Indikácia, že zlepšený stav VC môže chrániť pred tvorbou vrások prostredníctvom zlepšenej syntézy kolagénu, pochádza z nameraných rozdielov v hojení rán a syntézy kolagénu u fajčiarov, abstinentov fajčiarov a nefajčiarov s pridruženými odchýlkami v plazmatickom stave VC. Fajčiari vyčerpali hladiny VC v porovnaní s nefajčiarmi; tieto úrovne sa môžu zlepšiť ukončením fajčenia so súvisiacim zlepšením hojenia rán a tvorby kolagénu.

 

Vitamín C a výhody pre liečenie rán

Zo všetkých účinkov VC na zdravie kože, je jeho priaznivý účinok na hojenie rán najdramatickejší a reprodukovateľný. To priamo súvisí s jeho aktivitou pri syntéze kolagénu, so zhoršeným hojením rán ako včasným indikátorom deficitu VC. Obeh VC na miestach rany vďaka lokálnemu zápalu a požiadavkám na zvýšenú produkciu kolagénu znamená, že doplnok je užitočný a ako topická aplikácia, tak zvýšený príjem vitamínu C sa ukázali ako prospešné.

Doplnenie tak VC, ako aj vitamínom E zlepšilo rýchlosť hojenia rán u detí s rozsiahlymi popáleninami a plazmatické hladiny vitamínu C u fajčiarov, bývalých fajčiarov a nefajčiarov, boli pozitívne spájané s rýchlosťou hojenia rán. Zdá sa však, že rozsah prínosu doplneného príjmu vitamínu C opäť závisí od stavu jednotlivca na začiatku liečby, pričom akýkoľvek prínos je menej zjavný, ak je výživový príjem už dostatočný. Avšak zložitosť a slabý výber študovanej populácie často sťažili príprave záverov o účinnosti výživových zásahov, ktoré sú zhrnuté v metaanalýze účinkov rozmanitých liečebných postupov na hojenie vredov. V nedávnej štúdii lokálna aplikácia vitamínu C v silikónovom géli viedla k významnému zníženiu trvalej tvorby jaziev po akné u ázijskej populácie. Efektívnejšie bude znovu zvoliť dopĺňanie vhodným jedálničkom.

Vitamín C teda môže výrazne zlepšiť stav aknóznej pleti, ktorá má sklon k zápalom a vzniku drobných rán nakoľko urýchľuje hojenie.

 

Nutričné štúdie spájajúce vitamín C a kožu

 Vitamín C je výborný aj pre omladenie pleti

Hoci neexistujú žiadne informácie špecifické pre VC a starnutie v pokožke, mnohé štúdie sa pokúsili všeobecne určiť úlohu výživy. Nedávne systematické preskúmanie štúdií zahŕňajúcich výživu a vzhľad pokožky identifikovalo 27 štúdií, ktoré boli buď diétnymi intervenčnými štúdiami, alebo dotazníkovo nahlásené príjmy z potravy. Analýza ukázala, že v najspoľahlivejších štúdiách bola intervencia s výživovým doplnkom (15 štúdií) alebo bežnými potravinami (jedna štúdia) spojená so zlepšenou mierou elasticity kože, zvrásnením tváre, drsnosťou a farbou. Mnohé z výživových opatrení, ktoré preukázali prínos, zahŕňali vysoký príjem ovocia a zeleniny, ktoré prispeli k významnej úrovni vitamínu C v strave.

Stratégie výživy naznačujú potenciálne prínosy stravy bohatej na VC ako preventívneho nástroja pre pacientov s kožnými ochoreniami. VC má nízku toxicitu, ľahko sa získava a má nízku cenu. Preto sa dá aplikovať na klinickú liečbu v dermatológii, vyhliadky by mali byť dobré a vždy má význam to skúsiť.

Štúdia dvojito zaslepenej výživovej intervencie hodnotila účinky doplnkovej výživy fermentovaným extraktom papáje, o ktorom sa predpokladá, že má silnú antioxidačnú aktivitu a antioxidačným koktailom obsahujúcim 10 mg trans resveratrolu, 60 μg selénu, 10 mg vitamínu E a 50 mg vitamínu C.

Bola testovaná skupina zdravých jedincov vo veku 40 až 65 rokov, s viditeľnými príznakmi starnutia pokožky. Po 90 dňovej suplementácii sa merali povrch kože, hnedé škvrny, rovnosť, vlhkosť, elasticita (tvár), markery lipidovej peroxidácie, aktivita superoxiddismutázy, koncentrácia oxidu dusnatého (NO) a hladiny expresie kľúčových génov. Zákrok predovšetkým viedol k merateľnému zlepšeniu fyzikálnych parametrov kože, s všeobecne zvýšenou odozvou fermentovaného extraktu papája v porovnaní s antioxidačným kokteilom. Ide o zaujímavú štúdiu, ktorá naznačuje, že doplnok antioxidantov, vrátane vitamínu C, by mohol vo všeobecnosti priniesť úžitok pre zdravie pokožky. Antioxidačný koktail neovplyvnil expresiu génov, čo môže odrážať nízke koncentrácie každej zložky v doplnku, čo pravdepodobne neovplyvní hladiny zdravého obyvateľstva. Napriek tomu, že neexistovali žiadne priame opatrenia na zistenie, či bol účastníkom skutočne zlepšený antioxidačný stav, antioxidantová aktivita sa zlepšila v pokožke po príjme extraktu papája, čo dokazujú znížené markery lipidovej peroxidácie a zvýšená aktivita superoxiddismutázy.

Niečo teda na tej strave bude.

 

K čomu sme dospeli?

 • Kožné fibroblasty majú absolútnu závislosť na VC pre syntézu kolagénu a na reguláciu rovnováhy kolagénu a elastínu v dermis. Existujú dostatočné údaje in vitro s kultivovanými bunkami, ktoré dokazujú túto závislosť. Okrem toho doplnok VC ukázal zlepšenú syntézu kolagénu.
 • Kožné keratinocyty majú schopnosť akumulovať vysokú koncentráciu VC a to v spojení s vitamínom E čo poskytuje ochranu pred UV ožiarením. Tieto informácie sú k dispozícii v štúdiách s kultivovanými bunkami s podpornými informáciami zo štúdií na zvieratách a ľuďoch.
 • Analýza keratinocytov v kultúre ukázala, že VC ovplyvňuje génovú expresiu antioxidačných enzýmov, organizáciu a akumuláciu fosfolipidov a podporuje tvorbu stratum corneum a diferenciáciu epitelu vo všeobecnosti.
 • Dodávka vitamínu C do pokožky prostredníctvom topickej aplikácie zostáva obmedzená. 
 • Dobré zdravie kože, je pozitívne spojené s príjmom ovocia a zeleniny v množstve dobre vykonaných intervenčných štúdií. Aktívna zložka ovocia a zeleniny zodpovedná za pozorovaný prínos nie je identifikovaná a reálny účinok záleží pravdepodobne viacej od faktorov, hoci stav VC je úzko prepojený s príjmom ovocia a zeleniny.
 • Znaky starnutia v ľudskej koži sa môžu zlepšiť poskytovaním VC. Viaceré štúdie to podporujú, aj keď meranie zmien pleti je ťažké. Niektoré štúdie zahŕňajú objektívne opatrenia na ukladanie kolagénu a hĺbku vrások.
 • Optimálny príjem VC výrazne napomáha hojeniu rán čím minimalizuje vznik hlbokých jaziev. Toto bolo preukázané v početných klinických štúdiách u ľudí a zvierat. Môže to pozitívne ovplyvniť pleť so sklonom k zápalovému akné.
   
   
  Zdroj: Frontiers of physiology, Nutrients NDPI

 

 

 

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.